Zoals bovenstaande aangehaald is het om de thermodynamische berekening van de Flux te kunnen uitvoeren nodig om de hoeveelheid energie

Zoals bovenstaande aangehaald is het om de thermodynamische berekening van de Flux te kunnen uitvoeren nodig om de hoeveelheid energie (Watt) die toegevoegd werd aan de klei te kennen. Het gebruik van een paraffinekaars maakt dit niet eenvoudig. Ik heb vol-gende proefopstelling gemaakt om de geproduceerde warmte te kunnen afleiden. Deze proef wordt 3 maal herhaald en met het berekende gemiddelde van de opwarming in °C-temperatuurstijging op 10 min wordt verder gewerkt:
• Een opengeknipt blikje frisdrank wordt gevuld met 100 gram water
• Dit wordt met twee houten wasknijpers aan een houten stokje boven een pa-raffinekaars geplaatst
• De temperatuur van het water wordt gemeten voor verwarming
• Dan wordt met een chronometer gedurende exact 10 min verwarmd
• De temperatuur van het water wordt gemeten na verwarming